HOME
เว็บบอร์ด
ทำเนียบรุ่น
แก้ไขข้อมูล +1
โทร & อีเมล์
เว็บน่าสนใจ

ข้อความเว็บบอร์ด

 ข้อความที่ 1086536  ประเภท: แจ้งข่าว    ลบทั้งหมด       

เรื่อง
  20 th anniversary Air Cadet 33 .. ..


เรียนเพื่อน ๆ นตท.รุ่นที่ 26 ทุกท่าน

กระผม น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์ (เก่ง) ประธานรุ่น คณก.ชนอ.๓๓ ขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ นตท.รุ่นที่ 26 ทุกท่าน เข้าร่วมงานเลี้ยงรุ่น ชนอ.33 ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 1730-2200 ณ หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ (หลังเสาธง) โดยเราให้ชื่องานว่า 20 th anniversary Air Cadet 33 เนื่องจากพวกเราจบออกมาทำงานตั้งแต่ ปี พ.ศ.2533 ถึงปัจจุบันนี้ ก็ครบ 20 ปีพอดี งานนี้เราจึงได้กราบเรียนเชิญ พล.อ.อ.ดนัย นันทะศิริ (อดีต ผู้บังคับกองพันที่ 2 กรม.นนอ. ปี 2529 ) มาเป็นประธานในพิธี และพี่ ๆ อดีต command ของเราอีก 10 ท่าน มาร่วมระลึกถึงความหลังด้วยกัน เพราะไม่มีผู้พันกับพวกพี่ ๆ พวกเราคงไม่ได้เติบโตอย่างเข้มแข็งจนมาถึงปัจจุบันนี้
6 พ.ย.53 เป็นวันหยุด ถ้าว่าง เชิญทุกท่านครับ....

ผู้ส่ง  Bigsu    email     url     ip  61.19.99.205   ส่งเมื่อ 28 ต.ค.53 เวลา 12:50
 
 ความคิดเห็นที่  1

โลโก้ สวยดีครับ เพื่อนเก่งชวนเหมือนกันแต่ติดงานเลยไม่ได้ไป เสียดายครับ

ผู้ส่ง  ป๋า น.    email     url     ip  118.174.2.186   ตอบเมื่อ 10 พ.ย.53 เวลา 14:25
 ความคิดเห็นที่  2


บรรยาการงานเลี้ยง ชนอ.33 " 20 th anniversary air cadet 33 "
กัปตัน(น.ต.)ธนากร คงสถาพรชัยและ ผบ.ทบ. หน้าทางเข้างาน
(ประธานเก่ง ฝากขอบคุณ เสธ.เวฟ เพราะ copy idea มางาน จปร.37 จ.กาญจนบุรี)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 14:48
 ความคิดเห็นที่  3


ขอบคุณ เสธ.เวฟ ที่ใ้ห้เกียรติ มาร่วมงาน
จากซ้าย น.ท.อนรรฆพันธ์ุ ฯ (หนุ่ม) , กัปตัน Dog (น.ท.สทัยวรรธน์ ฯ),
ประธานเก่ง น.อ.นินาท ฯ และ กัปตัน กุ้ง (กิติคุณ กสิกรรม)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:02
 ความคิดเห็นที่  4


ขอบคุณเพื่อน ตุ๋ย ท่าแซะ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน..
ถัดจากนั้นเป็น น.อ.บัญชา สุดประเสริฐ และ เพื่อนช้าง สัคคเดช ธนะรัชต์

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:08
 ความคิดเห็นที่  5


น.อ.ฑีฆ ประยูรวรรณ และครอบครัว....สไตล์แฟนซี นักเรียนมัธยม
(ใครคิดถึงอดีตเก่า ๆ ....โทรหาเพื่อนโม่งได้)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:13
 ความคิดเห็นที่  6


ก่อนถึงงาน 26 ปี ตท.26 (พ.ค.54) ถือโอกาสแนะนำเพื่อน ๆ ในส่วน ชนอ.33 ก่อน
จากซ้าย น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา , กัปตัน (น.ต.) สุชีพ ทองหล้า , กัปตัน j (น.ต.)
สันติภาพ ฯ ร.ท.พิชิต(พินิฐ) ทองปัญญา วิศวกรการบินไทย, น.อ.บุญชัย (พิสิษฐ์)
ด่านอนุพันธ์ และกัปตัน (ร.ท.)จำนงค์ โอสถานนท์

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:25
 ความคิดเห็นที่  7


น.ท.ลือธวุฒิ นิลาบุตร และครอบครัว ...มาในสไตล์แฟนซี คาวบอย..

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:29
 ความคิดเห็นที่  8

งานนี้ ชมรมดนตรี นนอ.เมื่อ 20 ปีที่แล้วขอบรรเลง...ครับ
จากซ้าย กัปตัน (น.ท.) เริ่มพงษ์ ปานสมพงษ์ และ น.อ.ชเนนทร์ สุขวารี


ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:34
 ความคิดเห็นที่  9


งานนี้ ชมรมดนตรี นนอ.เมื่อ 20 ปีที่แล้วขอบรรเลง...ครับ
จากซ้าย กัปตัน (น.ท.) เริ่มพงษ์ ปานสมพงษ์ และ น.อ.ชเนนทร์ สุขวารี


ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:35
 ความคิดเห็นที่  10


งานนี้มากันหลายส่วนงาน...
กัปตัน j, กัปตัน ศรัณย์ สนิทพันธ์ ,น.อ.ศิลักษณ์ บูรณากาญจน์
และ น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:41
 ความคิดเห็นที่  11


รอง ผบ.บน.๑ (น.อ.ระวิน)ขอให้ภรรยามาร่วมแจมด้วย...
ผลออกมาก็...หวาน ๆๆ 555 ดังภาพครับ...

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:45
 ความคิดเห็นที่  12


งานนี้ดูแม่บ้าน ชนอ.33...แล้ว ฟังธง....มีความสุขทุกครอบครัว
ดูตัวอย่างจากคู่ของกัปตัน A สถาพร ภัทรโกมล และภรรยา...

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:49
 ความคิดเห็นที่  13


ขอยืนยัน...อีกมุมมอง

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:52
 ความคิดเห็นที่  14


ขอนั่งยัน...อีก 1 ภาพครับ
ของ กัปตัน ใหญ่ (น.ต.)ไพรรัตน์ อินทรศักดิ์ และภรรยา

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:55
 ความคิดเห็นที่  15


แม้แต่....หัวครอบครัวติดธุระ ก็ให้ภรรยา นำลูกน้อยมาเป็นผู้แทนในงาน
ต้องขอบคุณ กัปตันพันธศักดิ์ ศรีชนรัตน์...ครับ

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 15:59
 ความคิดเห็นที่  16


ยิ้มรับแขก...น.อ.อัมพร เพ็ชราช , น.อ. สุรชาติ ภาณุวรรณ (ย่น) ,
กัปตัน jet (น.ต.) ครรชิต บุตรโพธิ์ และ น.อ.สุชาติ เทพรักษ์ (นักศึกษา วสท.รุ่นที่ 52)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:08
 ความคิดเห็นที่  17


นักวิชาการเจอกัน...
ร.ท.เอนก บุญหลำ วิศวกร บ.การบินไทย กับ น.อ.สมพร ร่มพยอม (ยก.ทอ.)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:11
 ความคิดเห็นที่  18


นักกีฬาเจอกัน...(รักบี้ & ฟุตบอล)
น.ท.ประชากร เพ่งผล กับ...???? ใครว่ะ..

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:16
 ความคิดเห็นที่  19


เฉลย...น.ท. ธวัชชัย พิทยานรเศรษฐ (เข้)
วันนี้เต็มที่่....ทั้งเล่น กิน คุย สร้างสีสรรค์ และ ฯลฯ...ขอบคุณจริง ๆ

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:21
 ความคิดเห็นที่  20


พี่ ร.ท.ปกรณ์ บรรจงแจ่ม( พี่ ตท.25) ตอนนี้อยู่ รปภ.บริษัทการบินไทย(หรือเปล่า)
ก็มาร่วมสร้างสีสรรค์...ตลอดงานเช่นกัน...ขอบพระคุณครับพี่

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:24
 ความคิดเห็นที่  21


เกือบลืมเพื่อนราชนาวี 83 ของเราก็ให้เกียรติมางานนี้ด้วย
เสธ.บ๊อง กับ เสธ.ฟี่ ขอบคุณครับ...และขอเชิญล่วงหน้า
ศุกร์ที่ 7 ม.ค.54 เวลา 1700 ณ หอประชุม ชนอ.(ใน รร.นอ.)
รวมงานรับ-ส่งหน้าที่ ระหว่าง ประธานเก่ง กับ ประธานเต้ง (น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง)
งาน...เบา ๆ แต่คุยเรื่องหนัก ๆ และ 55555....)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:31
 ความคิดเห็นที่  22


น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง (เต้ง)
ประธาน คณก.ชนอ.33 ประจำปี 2554-2556 (วาระ ๒ปี)
และ เพื่อน น.อ.สักรินทร์ สาพิมาน (แดง)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:36
 ความคิดเห็นที่  23


น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์ (เก่ง) ประธาน คณก.ชนอ.33
ก่อนขยับไปเป็นที่ปรึกษาให้ เพื่อน เต้ง....ขอมอบเงิน 1000 บาท
ให้ลูกสาว เพื่อนโม่ง...ในฐานะแต่งชุดแฟนซี ได้ถูกใจ คณก.ฯ มาก ม๊าก ๆๆๆ....

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:42
 ความคิดเห็นที่  24


ขอพากับสู่บรรยากาศของงาน...อีกครั้งกัีบ
น.อ. ประภาส ศรีประเสริฐ (ต๊ะ) กับลูกสาว ส่วนเสื้อเขียวคือ
น.ต.เชษฐา พงษ์พิทักษ์ (บ่อฝ้่าย) ...มันส์ ๆๆๆ...

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:50
 ความคิดเห็นที่  25


บอกแล้ว...ว่าเพื่อนเขา มันส์ ๆๆๆๆๆๆ ...จริง ๆ ๆ

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 16:52
 ความคิดเห็นที่  26


งานนี้ หมออาร์ท (น.อ.วัชรวุธ มะลิกุล) ก็มา..จ๋า... ดูดี สไตล์ คิ คุ เหมือนเดิม..ครับ
(ได้ข่าว ลาออกไปรวย โครต ๆ ด้วย คลีนิก ผิวสวย สุขภาพดี...ทำนี้แหละ)
ส่วนสาวสวยคนกลางให้ถามกัปตัน Dog เอาเองครับ..ว่าใคร?

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 17:12
 ความคิดเห็นที่  27


เพื่อนหนุ่ม บอกมา...ใครไม่มีชุดไปงานแฟนซี...เชิญดูตัวอย่าง...
(ให้คิดเหมือนสั่งข้าวกระเพราะ ไข่ดาว....)


ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 17:19
 ความคิดเห็นที่  28


น.อ.ชาย ดิถีเพ่ง และ ท่าน รศ.น.อ.สมเกียรติ สุกางโฮง
คนแรกอยู่ในรั้วในวัง คนที่สองอยู่ในโอวาทของ ผบ.ทบ.(...แล้วเจริญทุกคน)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 17:25
 ความคิดเห็นที่  29


คณก.ชนอ.33...ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับ
พี่เหนียว...พล.อ.อ.ดนัย นันทะศิริ (อดีต ผบ.พัน ๒ ปี ๒๕๒๙)
และ พี่ป๊อก น.อ.สุพิจารณ์ ธรรมะวาทะเสรี (พี่นักเรียน command (ชนอ.30) )
ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน...20 th anniversary air cadet 33

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 17:31
 ความคิดเห็นที่  30


3 หนุ่ม 3 มุม
มุมซ้าย น.อ. ขจรศักดิ์ พ่วงจินดา (ดูแลงบประมาณอยู่ที่ สปช.ทอ.)
กัปตัน (น.ท.)วีระชัย จันทรเปารยะ (เปา)
และ น.อ.วรวุฒิ ดวงเกตุ (ไมค์)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 17:38
 ความคิดเห็นที่  31


เพื่อนไมค์ พาภรรยาเกาหลี มาในงานนี้ด้วย...
ขอแสดงความยินดีครับ...(เหมือนว่ะ อินเทรดน์)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 17:43
 ความคิดเห็นที่  32


คนที่สองจากซ้าย มาดเท่ห์ ๆ
น.ท.วชิรากรณ์ จ่นจันทร์ (เหยี่ยว)
คนที่ 4 มาดญี่ปุ่นหน่อย ๆ
น.อ.นุกูล เจริญ (บก.ทท......นักศึกษา วสท.รุ่นที่ 52)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 17:48
 ความคิดเห็นที่  33


พ่อ....หนู่ อยู่หน่าย..ว่ะ!

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 17:52
 ความคิดเห็นที่  34


บรรยากาศ...สบาย ๆ สไตล์ ชนอ.33
กัปตัน (น.ต.) วีระพล ทัศนาทร
กัปตัน jet
กัปตัน เปา
และ น.อ.วัฒนชัย เพิ่มกำลังเมือง (ป๊อด.......รร.การบิน กำแพงแสน)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 18:02
 ความคิดเห็นที่  35


งานนี้บุคคล..ที่ลงทุนสุด ๆ ...ต้องตบมือให้ กัปตัน Dog
1.ลูกจำไม่ได้
2.จะออกจากบ้าน ต้องรีบ มุดเข้ารถให้ไว สุด ๆๆ
3.ต้องมาปรึกษาีพี่เหนี่ยว...เพราะอาจมีปัญหาครอบครัวได้...
เอาใจช่วยเพื่อน...งานรับส่งหน้าที่ประธานเก่ง และเพื่อนเต้ง เบา ๆ แน่นอน...

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 18:08
 ความคิดเห็นที่  36


มาดูความแตกต่าง...ได้
กัปตัน เริ่มพงษ์ ฯ กับมาดนักดนตรี เท่ห์ ๆ ...(ขอบอก)

ผู้ส่ง  แป๊ะ ทอ.    email  maneechay072@gmail.com    url     ip  110.77.138.83   ตอบเมื่อ 14 พ.ย.53 เวลา 18:12